Αναλυτικοί Όροι Χρήσης
Το www.epilogesforkids.gr  (εφεξής “Κατάστημα”) αποτελεί ηλεκτρονικό κατάστημα μέσω του οποίου η ελληνική εταιρία Τριανταφύλλου Κών/νος (εφεξής “Πωλητής”) με ΑΦΜ: 131154897 που υπάγεται στη Δ.Ο.Υ.   Ά Λάρισας 41222 ΤΚ και εδρεύει Ασκληπιού 27-29 και οι αποθήκες Ιάσωνος 19, διαθέτει διαδικτυακά τα προϊόντα της στους πελάτες της (εφεξής “Χρήστης”). Η περιήγηση και η χρήση του Καταστήματος συνεπάγεται ανεπιφύλακτα τη ρητή συγκατάθεση και συμφωνία σας με τους παρακάτω όρους, γι’ αυτό σας παρακαλούμε να τους διαβάσετε προσεχτικά. Ο Πωλητής μπορεί να τροποποιήσει τους όρους των συναλλαγών ,που πραγματοποιούνται μέσω του ηλεκτρονικού του καταστήματος, σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες που προκύπτουν από το περιβάλλον δραστηριότητας του. Σε κάθε περίπτωση υποχρεούται να προβαίνει σε ενημέρωση των χρηστών μέσω της παρούσας ιστοσελίδας για τροποποιήσεις των όρων αυτών. Τέλος οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων ισχύει για νέες παραγγελίες και όχι για παραγγελίες που έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα σε προγενέστερη στιγμή.

1. Υποχρεώσεις και Δικαιώματα Καταστήματος
Ο Πωλητής φέρει ευθύνη σε περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση της παραγγελίας του Χρήστη εφόσον αυτό προέκυψε από δική του αμέλεια ή δόλο και δεν φρόντισε να ενημερώσει των Χρήστη προηγουμένως. Αντιθέτως σε περίπτωση που η καθυστέρηση οφείλετε στον τελικό μεταφορέα ή σε λόγους ανωτέρας βίας ουδεμία ευθύνη φέρει ο Πωλητής. Ο Πωλητής δεν εγγυάται τη άμεση διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκθέτει στο κατάστημα, αλλά είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει άμεσα τον χρήστη για την μη διαθεσιμότητα αυτών σε περίπτωση παραγγελίας ή επικοινωνίας του σχετικά. Ο Πωλητής δεν ευθύνεται για τυχόν προβλήματα τεχνικής φύσεως προκύψουν στον Χρήστη κατά τη διάρκεια πλοήγησης στο Κατάστημα, όμως δηλώνει πρόθυμος να τον υποστηρίξει σε αυτά εφόσον είναι αυτό δυνατό μέσω τηλεφωνικής ή άλλης μεθόδου επικοινωνίας. Ο Πωλητής δεσμεύεται ότι θα προσπαθεί να κρατάει ενημερωμένο το Κατάστημα με πλήρεις και ταυτόχρονα έγκυρες πληροφορίες ως αναφορά τα προϊόντα και τις παρεχόμενες υπηρεσίες, όμως δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη που έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκληθεί ακούσια σε αυτό.

2.  Υποχρεώσεις και Δικαιώματα Χρήστη
Ο Χρήστης του Καταστήματος με την πλοήγηση του σε αυτό συνεπάγεται ότι συμφωνεί και αποδέχεται ότι δεν θα χρησιμοποιήσει το υλικό της ιστοσελίδας με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκτός του να ενημερωθεί σχετικά με τα προϊόντα που εκθέτει ο Πωλητής ή και να παραγγείλει αυτά. Επίσης ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να αναμεταδώσει της πληροφορίες αυτές με ηλεκτρονικό ή έντυπο τρόπο με σκοπό την κοινοποίηση τους σε τρίτους εφόσον ο Χρήστης πιστεύει ότι ενδιαφέρονται να ενημερωθούν σχετικά.

3. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Το Κατάστημα αποτελεί τον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Πωλητή. Τα προϊόντα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες, οι εικόνες και γενικά όλο το περιεχόμενο αλλά και η δομή των ιστοσελίδων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία  του Πωλητή και προστατεύονται από τις διατάξεις τόσο του ελληνικού δικαίου όσο και των ευρωπαϊκών και διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά , downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του καταναλωτικού κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου των διαδικτυακών τόπων. Η αναπαραγωγή , επανέκδοση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο με προηγούμενη έγγραφη άδεια του Πωλητή ή άλλου νομίμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων. Όλα τα ονόματα, οι εικόνες , τα λογότυπα και τα διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν τον Πωλητή ή και το Κατάστημα καθώς επίσης και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτούς καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, αποτελούν αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα του Πωλητή και του καταστήματος ή και των ως άνω τρίτων μερών και τελούν υπό την προστασία των ελληνικών , κοινοτικών και διεθνών νόμων περί εμπορικών σημάτων, βιομηχανικής, πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού.

4. Ασφάλεια Συναλλαγών και Πλοήγησης – Προσωπικά Δεδομένα


α. Ασφάλεια Συναλλαγών και Πλοήγησης

Ο Πωλητής δεσμεύετε να παρέχει στο Χρήστη τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια των προσωπικών του δεδομένων κατά την πλοήγηση αλλά και την πραγματοποίηση των συναλλαγών του μέσω του Καταστήματος. Τα προσωπικά στοιχεία του Χρήστη αλλά και οι πληροφορίες σχετικά με τις συναλλαγές του στο Κατάστημα είναι ασφαλείς και απόρρητες. Αυτό επιτυγχάνετε χρησιμοποιώντας τις πλέον σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους που προσφέρει η σημερινή τεχνολογία.

Αναλυτικότερα:

Σύστημα εισόδου του Χρήστη μέσω ονόματος χρήστη και προσωπικού μυστικού κωδικού ασφαλείας.
Σε οποιοδήποτε στάδιο γίνεται μετάδοση απόρρητων προσωπικών δεδομένων γίνεται χρήση ειδικού προστατευμένου περιβάλλοντος.
Ειδικότερα οι αγορές με χρήση πιστωτικής κάρτας γίνονται μέσω συστήματος e-commerce της Εθνικής τράπεζας , σε ειδικά κρυπτογραφημένο περιβάλλον.

β. Προσωπικά Δεδομένα

Τα προσωπικά στοιχεία του Χρήστη που ζητούνται στο Κατάστημα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διεκπεραιωθούν ομαλά οι παραγγελίες ή τα αιτήματα του, είτε για να βελτιωθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες του Πωλητή προς το Χρήστη και πάντα μόνο από ειδικά εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους του Πωλητή.

5. Διαδικασία Αγοραπωλησίας
α. Καταχώρηση Παραγγελίας γίνεται:

Τηλεφωνικώς από Δευτέρα έως Παρασκευή (8:30 – 20:30) και Σάββατο (8:30 – 14:30) στα 2410-414199.
Στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.epilogesforkids.gr όλο το 24ωρο.
Στέλνοντας E-mail στο info@epilogesforkids.gr όλο το 24ωρο.
Στέλνοντας Fax στο 2410-414199 όλο το 24ωρο.

β. Εξόφληση Παραγγελίας γίνεται με:

1. Κατάθεση στους λογαριασμούς όψεως των συνεργαζόμενων τραπεζών

Συνεργαζόμενη Τράπεζα IBAN
Εθνική Τράπεζα GR75 011 081 400000 8144 0093 128
Τράπεζα Πειραιώς GR26 0172 6090 0056 0907 8658 480

Δικαιούχος Λογαριασμών: “Τριανταφύλλου Κών/νος ”

2. Αντικαταβολή στα Πρακτορεία Μεταφορών (αν είναι εφικτό) ή στα ΕΛ.ΤΑ.
3. Μέσω Κάρτας (MasterCard , Visa)
4. Πληρωμή στο Κατάστημα

Ειδικοί Όροι Αγορών με Πιστωτική Κάρτα
Οι Ειδικοί Όροι Αγορών με Πιστωτική Κάρτα έχουν ως στόχο να προσδιορίσουν τις συνθήκες πώλησης ανάμεσα σε κάθε Χρήστη του Καταστήματος και του Πωλητή. Αυτοί οι Όροι είναι οι µόνοι εφαρμόσιμοι και αντικαθιστούν οποιουσδήποτε άλλους όρους, εκτός εξαιρέσεων, διατυπωμένων γραπτώς και µε σαφήνεια. Θεωρούμε πως αποδέχεστε πλήρως τους Όρους κατόπιν ανάγνωσης αυτών:

• Όλες οι παραγγελίες που δίδονται µέσω του Καταστήματος και η πληρωμή γίνεται µέσω πιστωτικής κάρτας, αποτελούν αντικείμενο εξακρίβωσης εκ μέρους του Πωλητή.

• Αν ο κάτοχος της πιστωτικής κάρτας δεν ταυτίζεται µε τον Πελάτη, τότε ο Πελάτης θα πρέπει να αποστείλει επιπλέον Εξουσιοδότηση του κατόχου της Πιστωτικής Κάρτας, για χρέωση της κάρτας µε βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από Αστυνομία, Κ.Ε.Π. ή άλλη Δημόσια Υπηρεσία.

• Αυτή η εξουσιοδότηση χρήσης της κάρτας τρίτου προσώπου από τον αιτούμενο είναι έγκυρη, έως την έγγραφη ακύρωσή της.

γ. Αποστολή Παραγγελίας

Τα προϊόντα αποστέλλονται αυθημερόν ή το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο ενδεχομένως να υπάρχει μία μικρή καθυστέρηση λόγω φόρτου εργασίας. Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν δεν είναι ετοιμοπαράδοτο ενημερώνεστε σχετικά καθώς και για το πότε θα είναι διαθέσιμο. Τα υπόλοιπα των παραγγελιών σας αποστέλλονται μόλις τα είδη είναι διαθέσιμα, αφού ενημερωθείτε προηγουμένως.

Τρόποι Αποστολής
Οι παραδόσεις εκτελούνται με courier (Γενική Ταχυδρομική) κατά επιλογή του EpilogesForKids .

Για παραγγελίες άνω των 20 κιλών η παραδόσεις εκτελούνται με μεταφορική εταιρία κατόπιν συνεννόησης με το κατάστημα.

Εφόσον έχετε κάνει παραγγελία με εγγραφή, θα λάβετε ενημέρωση στο mail σας, την ημέρα της αποστολής της παραγγελίας σας με όλα τα στοιχεία αποστολής καθώς και την ταυτότητα αποστολής (voucher) του δέματος ώστε να μπορείτε να δείτε που βρίσκετε η αποστολής σας (tracking) ανά πάσα στιγμή.

Παραδόσεις πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας από τις 09:00 έως τις 18:00.
Παράδοση το Σάββατο, όπως και παράδοση σε συγκεκριμένη ώρα χρεώνεται με επιπλέον 4 ευρώ

Παραλαβή από το κατάστημα
Σε όλα μας τα προϊόντα υπάρχει η δυνατότητα παραλαβής από το κατάστημα δωρεάν.
Σημείωση: Παρακαλούμε προσέλθετε στο κατάστημα μόλις σας ενημερώσουμε ότι είναι έτοιμη η παραγγελία σας.

Κόστος Μεταφορικών

Για αποστολή προς χερσαίους προορισμούς του δικτύου της Γενικής Ταχυδρομικής ΑΕΕ, με παράδοση την επόμενη εργάσιμη ημέρα, η χρέωση διαμορφώνεται στα 4.00€  μέχρι τα 2 κιλά βάρους. Για κάθε επιπλέον κιλό, η χρέωση ανέρχεται σε 0.80€. (Για ορισμένους συνδυασμούς πόλης αποστολής – πόλης παράδοσης ο χρόνος μπορεί να επιμηκυνθεί σε 2 εργάσιμες ημέρες).

Για αποστολή προς νησιώτικους προορισμούς του δικτύου της Γενικής Ταχυδρομικής ΑΕΕ, με παράδοση εντός 2 εργάσιμων ημερών, η χρέωση διαμορφώνεται στα 4.00€  μέχρι τα 2 κιλά βάρους. Για κάθε επιπλέον κιλό, η χρέωση ανέρχεται σε 1.24€.

Σε περίπτωση που επιλέξετε τρόπο πληρωμής την αντικαταβολή αυτήν έχει χρέωση 1,50 €.

Δωρεάν Μεταφορικά

Για παραγγελίες άνω των 49.90€ η αποστολή είναι δωρεάν για πακέτα μέχρι 3 κιλά. Σε περίπτωση που το πακέτο ξεπερνά τα 3 κιλά τότε υπάρχει επιπλέον χρέωση.

Αποστολές προς Κύπρο

Για αποστολή με παράδοση εντός 2 εργάσιμων ημερών, η χρέωση ανέρχεται σε 18.60€ μέχρι τα 2 κιλά βάρους. Για κάθε επιπλέον κιλό, η χρέωση ανέρχεται σε 5.58€. Για αποστολές από Αττική παρέχεται η δυνατότητα για παράδοση σε 1 εργάσιμη ημέρα.

Οι ανωτέρω χρεώσεις αφορούν και δυσπρόσιτους προορισμούς (με παράδοση σε 2-4 εργάσιμες ημέρες).

Αποστολές προς Βουλγαρία
Για αποστολή προς προορισμούς της Ζώνης 1 με παράδοση σε 1-2 εργάσιμες ημέρες, η χρέωση διαμορφώνεται στα 7.00€ μέχρι 2 κιλά βάρους. Για κάθε επιπλέον κιλό, η χρέωση ανέρχεται σε 1.86€.

Για αποστολή προς προορισμούς Ζώνης 2 με παράδοση σε 1-4 εργάσιμες ημέρες, η χρέωση διαμορφώνεται στα 8.68€ μέχρι τα 2 κιλά βάρους. Για κάθε επιπλέον κιλό, η χρέωση ανέρχεται σε 1.86€.

Ζώνη 1: Sofia, Sandanski, Petrich, Plovdiv, Blagoevgrad, Krenska, Belasitsa, Chuchouligovo, Damyanitsa, Dolna, Gradeshnitsa, Drankovo, Gabrene, Ilindentsi, Karnalovo, Kavrakirovo, Kluts, Kolarovo, Kulata, Leshnitsa, Levounovo, Marikostinovo, Mikrevo, Mihnevo, Novokovomladi, Parvomay, Samuilovo, Sklave, Skrat, Struma, Yavornitsa, Zeleznitsa, Simitli, Chernitse, Poleto, Krupnik, Elenovo, Delvino, Pokropnik, Zelendol, Balgarchevo, Belopole, Riltsi, Barakovo, Kocherinovo

Ζώνη 2: Υπόλοιπη Βουλγαρία

Καθυστέρηση Παραγγελίας
Η τυχόν καθυστέρηση της παραγγελίας σας μπορεί να οφείλεται σε έναν από τους παρακάτω λόγους:

– Ο προμηθευτής καθυστέρησε να στείλει το προϊόν. Προκειμένου να σας προσφέρουμε ποικιλία και ανταγωνιστικές τιμές παραγγέλλουμε τα προϊόντα μας από μια μεγάλη λίστα προμηθευτών, Ελλήνων και ξένων. Συμβαίνει , όμως πολλές φορές μια παραγγελία να καθυστερήσει στο τελωνείο ή στην μεταφορά του. Σε τέτοιες περιπτώσεις επικοινωνούμε μαζί σας και σας ρωτάμε εάν θέλετε να σας παραδώσουμε την παραγγελία χωρίς το συγκεκριμένο προϊόν ή αντικαθιστώντας το με κάποιο άλλο που θα σας προτείνουμε. Το είδος αυτό θα σας το στείλουμε αμέσως μετά την παραλαβή του στις αποθήκες μας.

– Το προϊόν που έχετε παραγγείλει έχει ήδη καταργηθεί και δεν είναι διαθέσιμο. Στα προϊόντα που διατίθενται μέσα από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα πολλές φορές παρατηρείται το φαινόμενο κάποιος προμηθευτής να ανακοινώσει απροειδοποίητα ότι καταργεί κάποια προϊόντα. Και σε αυτή την περίπτωση άνθρωπος της εταιρίας μας θα επικοινωνήσει μαζί σας, προκειμένου να σας δώσει εναλλακτικές λύσεις.

– Όταν συμβαίνουν ακραία καιρικά φαινόμενα ή απεργίες και γενικά σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας που επηρεάζουν την ομαλή μεταφορά και παράδοση.

– Σε περιόδους αιχμής (π.χ Χριστούγεννα,Πάσχα,Απόκριες).

– Τέλος, σε κάθε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επικοινωνία μαζί σας (τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων , σχετικά με την παραγγελία σας ή με την πληρωμή της . Για παράδειγμα όταν τα στοιχεία σας που έχετε καταχωρήσει δεν είναι σωστά ενημερωμένα.

Οι παραπάνω χρεώσεις περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%.

Σε περίπτωση ΛΑΘΟΥΣ εκτίμησης του αυτοματοποιημένου κόστους, η εταιρία EpilogesForKids θα σας ενημερώσει για το ΣΩΣΤΟ μεταφορικό κόστος ώστε να προχωρήσει ή ακυρωθεί η παραγγελία σας.

δ. Επιστροφές Προϊόντων & Ακυρώσεις Παραγγελιών

Επιστροφές γίνονται δεκτές μέσα σε 14 ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού πώλησης και εφόσον η συσκευασία των προϊόντων αυτών δεν έχει ανοιχτεί / καταστραφεί. Τα έξοδα που προκύπτουν από αλλαγές, όπως έξοδα της επιστροφής και τυχόν νέας αποστολής επιβαρύνουν εσάς. Ακύρωση της παραγγελία σας γίνεται χωρίς καμία επιβάρυνση εφόσον αυτή δεν έχει αποσταλεί από τις αποθήκες μας.

Επιστροφές χρημάτων δεν γίνονται δεκτές.

ε. Ελαττωματικά Προϊόντα

Σε περίπτωση που παραλάβατε προϊόντα που χτυπήθηκαν, έσπασαν ή είναι ελαττωματικά πρέπει αμέσως (το αργότερο την 2η μέρα από τη παραλαβή) να γίνει δήλωση από εσάς στον εκάστοτε μεταφορέα, που ευθύνεται για τη σωστή μεταφορά, αλλά και σε εμάς. Φυσικά αν συντρέχει ευθύνη μας τα ελαττωματικά προϊόντα θα αντικατασταθούν χωρίς καμία επιβάρυνση.

Σας ευχαριστούμε πολύ για το ενδιαφέρον σας και την υπομονή σας να διαβάσετε όλα τα προηγούμενα, για οποιαδήποτε επιπλέον απορία ή ερώτηση μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θα χαρούμε πολύ να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να σας εξυπηρετήσουμε, πριν και μετά τις αγορές σας!

Ταυτότητα Επιχείρησης

ΕΔΡΑ: Λάρισα
ΔΟΥ: Λάρισας
ΑΦΜ: 131154897
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: epiloges for kids