ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Εάν επιθυμείτε να κάνετε χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου της εταιρείας με την επωνυμία Τριανταφύλλου Κών/νος ή/και προβείτε στην αγορά μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της εταιρείας, δηλώνετε ότι αποδέχεστε την πολιτική απορρήτου/ όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως αυτοί εκτίθενται αναλυτικά στη συνέχεια.

Κάνοντας χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου ή/και υποβάλλοντας παραγγελίες, δηλώνετε τη ρητή και ανεπιφύλακτη συμφωνία σας και αποδοχή της παρούσας πολιτικής απορρήτου και προστασίας δεδομένων της εταιρείας μας.

Εάν δεν συμφωνείτε με την πολιτική απορρήτου και προστασίας δεδομένων, να ΜΗΝ πραγματοποιήσετε πρόσβαση και οποιαδήποτε περιήγηση στην ιστοσελίδα μας,να μην το χρησιμοποιήσετε και να μην κάνετε αγορές.

Η παρούσα πολιτική εφαρμόζεται μόνο για τα δεδομένα που συλλέγονται απευθείας από τον παρόντα ιστότοπο και δεν ισχύει για πληροφορίες που συλλέγονται μέσω κάποιου τρίτου διαδικτυακού τόπου, τρίτων παρόχων υπηρεσιών (όπως παρόχων διαδικτύου, τραπεζικών ιδρυμάτων, paypal κ.λπ.).

Η ιστοσελίδα μας ενδέχεται να περιλαμβάνει διαδικτυακούς συνδέσμους που παραπέμπουν σε άλλες ιστοσελίδες (facebook, instagram, twitter, κ.λπ.). Δηλώνουμε ότι δεν έχουμε καμία ευθύνη για την επεξεργασία δεδομένων που πραγματοποιείται από τους εν λόγω διαδικτυακούς τόπους.

1. Ταυτότητα Υπευθύνου Επεξεργασίας Δεδομένων

Υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων:
Τριανταφύλλου Κών/νος
Ασκληπιού 27-29 & Πατρόκλου
Τ.Κ. 41222, Λάρισα
2410 41 41 99
e-mail: info@epilogesforkids.gr

2. Συλλογή και Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

2.1 ΕΠΙΣΚΕΨΗ/ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ
Κατά την είσοδο, επίσκεψη και περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας www.epilogesforkids.gr  συλλέγονται και καταγράφονται τα παρακάτω στοιχεία:
α) Διεύθυνση IP του υπολογιστή σας
Τα ως άνω δεδομένα είναι απαραίτητο να συλλεχθούν από την διαδικτυακή σελίδα προκειμένου να καταστεί δυνατή η πρόσβασή σας στο διαδικτυακό τόπο epilogesforkids.gr.
Διατηρούνται για χρονικό διάστημα 2 εβδομάδων για λόγους ασφάλειας, προκειμένου να καταστεί δυνατόν να διερευνώνται περιστατικά παραβίασης ασφάλειας και κακόβουλες επιθέσεις.
Νομική βάση επεξεργασίας των δεδομένων αποτελεί η ύπαρξη έννομου συμφέροντος του υπευθύνου επεξεργασίας κατά άρθρο 6 παρ. 1 στ’ του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για να καταστεί εφικτή η πρόσβασή σας στο διαδικτυακό τόπο.
Σημειωτέον ότι ο διαδικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies ανάλυσης και στόχευσης όπως αναλύονται στη συνέχεια, ιδίως στην Ενότητα 12 της παρούσας πολιτικής απορρήτου και προστασίας δεδομένων.

2.2 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Έχετε τη δυνατότητα να αποστείλετε πρόταση προς την εταιρεία μας μέσω της υποβολής παραγγελίας για την αγορά προϊόντων από το κατάστημά μας, όπως αναλύεται λεπτομερώς στους Όρους χρήσης της εταιρείας μας.
Για το σκοπό αυτό πρέπει συμπληρώσετε στις σχετικές φόρμες παραγγελίας, στοιχεία ταυτοποίησής σας, τη διεύθυνσή σας, τον τόπο παράδοσης των προϊόντων, τρόπο πληρωμής.

Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε κατά την υποβολή της παραγγελίας:
Ειδικότερα, για την ολοκλήρωση της παραγγελίας απαιτείται να μας κοινοποιήσετε μέσω της φόρμας παραγγελιών τα εξής στοιχεία:
Επώνυμο, Όνομα, Διεύθυνση (οδός, αριθμός), ΤΚ, πόλη, Χώρα, email, αριθμός τηλεφώνου

Νόμιμη βάση της επεξεργασίας αποτελεί
• η εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης
• το έννομο συμφέρον της εταιρείας μας για το σκοπό της διεκπεραίωσης της παραγγελίας και των υποχρεώσεών της από τη μεταξύ μας σύμβασης
• έννομες υποχρεώσεις της εταιρείας έναντι φορολογικών, δημόσιων, τελωνειακών ή άλλων αρχών

2.2.2 ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Η εταιρεία μας δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων πραγματοποιείται από τις τράπεζες ή τις υπηρεσίες paypal.
Επιστροφή τιμήματος αγοράς: Σε περίπτωση που η εταιρεία μας εισπράξει το τίμημα της αγοράς, και εντός του προβλεπόμενου από τους όρους αγοράς χρονικού διαστήματος ο πελάτης (δηλαδή εσείς) υπαναχωρήσει από την πώληση, η Εταιρεία μας έχει το δικαίωμα για διεκπεραίωση της διαδικασίας επιστροφής των χρημάτων σε Εσάς, να ζητήσει από τις τράπεζες την ακύρωση της συναλλαγής και την επιστροφή των χρημάτων σε Εσάς. Για το σκοπό αυτό η Εταιρεία μας είναι αναγκαίο να επεξεργαστεί προσωπικά σας δεδομένα τα οποία ενδέχεται να διαβιβάσει και στο ως άνω αναφερόμενο τραπεζικό ίδρυμα.

2.2.3 Παραγγελίες / Αγορές: Δεδομένα που συλλέγονται για τη διεκπεραίωση παραγγελιών (υποβολή, επεξεργασίας, ακύρωση, υπαναχώρηση κ.λπ.) και την αγορά/ πώληση προϊόντων διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται από το εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο, για φορολογικές, τελωνειακές υποχρεώσεις, και σε κάθε περίπτωση μέχρι την παρέλευση ενός μηνός από το χρονικό σημείο επέλευσης παραγραφής νομικών αξιώσεων που απορρέουν από την εκάστοτε συναλλαγή με την εταιρεία μας. Εάν οποιαδήποτε νομική ενέργεια/ διαδικασία είναι σε εξέλιξη, εμείς θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρόνο είναι απαραίτητο μέχρι οι νομικές διαδικασίες να ολοκληρωθούν αμετάκλητα.

2.3 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ/ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Έχετε τη δυνατότητα να αποστείλετε ερωτήματα προς την εταιρεία μας μέσω φόρμας επικοινωνίας.
Για το σκοπό της επικοινωνίας με εμάς και για να μας αποστείλετε μήνυμα, είναι απαραίτητο να συμπληρώσετε στις σχετικές φόρμες:
– το όνομά σας
– διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
– θέμα
– περιεχόμενο μηνύματος

Με την αποστολή του μηνύματος δηλώνετε ότι τα στοιχεία που έχετε χρησιμοποιήσει κατά την εγγραφή του είναι αληθή και ακριβή και ότι δεν έχει χρησιμοποιήσει προσωπικά δεδομένα ή οποιοδήποτε στοιχείο τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου.
Ο χρήστης του διαδικτυακού τόπου είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το περιεχόμενο που αποστέλλει στην εταιρεία μας και αναλαμβάνει κάθε ευθύνη και την αποκατάσταση οποιουδήποτε είδους ζημίας προκληθεί στην εταιρεία μας ή σε τρίτα πρόσωπα από τη μη νόμιμη συμπεριφορά του και την παραβίαση των όρων του παρόντος διαδικτυακού τόπου.

Είδη δεδομένων που συλλέγονται και επεξεργάζονται
Τα δεδομένα που συλλέγονται από το εταιρεία μας στο πλαίσιο αυτό είναι:
α) όνομα
β) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
γ) θέμα και περιεχόμενο μηνύματος

Νομική βάση της επεξεργασίας αποτελεί
• αφενός η συναίνεση του υποκειμένου, το οποίο και αποστέλλει εκουσίως μέσω των σχετικών τεχνικών επιλογών του διαδικτυακού τόπου της εταιρείας μας τα αιτήματα/ ερωτήματά του και
• αφετέρου το έννομο συμφέρον της εταιρείας μας για το σκοπό της απάντησης/ ανταπόκρισης στο αίτημα/ ερώτημα που έχει υποβάλλει ο χρήστης της ιστοσελίδας.

Τα εν λόγω δεδομένα διατηρούνται για το χρονικό διάστημα που διαρκεί η μεταξύ μας επικοινωνία ή/και επαγγελματική/συμβατική σχέση και απαιτείται για το σκοπό της επεξεργασίας.
Εάν δεν υπάρξει συνεργασία και συμβατική σχέση μεταξύ μας, τότε τα δεδομένα σας διαγράφονται μετά την παρέλευση πέντε ετών από την αποστολή τους και σε κάθε περίπτωση από την ολοκλήρωση της μεταξύ μας επικοινωνίας, εκτός εάν συντρέχουν νόμιμοι λόγοι που απαιτούν την περαιτέρω διατήρησή τους (π.χ. αποφυγή παραγραφής αξιώσεων, δικαστική διαφορά σε προσυμβατικό στάδιο, ή στάδιο διαπραγματεύσεων κ.λπ.).
Σε περίπτωση συνεργασίας και συμβατικής σχέσης μεταξύ μας, τα δεδομένα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται εκ του νόμου, μέχρι την παραγραφή σχετικών αξιώσεων που βάσει νόμου έχει η επιχείρησή μας για την προάσπιση των δικαιωμάτων της.

3. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (NEWSLETTER) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ
Η εταιρεία μας αποστέλλει κατά διαστήματα ενημερωτικό δελτίο που περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικές με τις δραστηριότητές της, τα νέα της, ανακοινώσεις, δελτία τύπου, ενημερώσεις για παρεχόμενες υπηρεσίες, προωθητικές της ενέργειες και εμπορικές προσφορές.
Ο χρήστης/ επισκέπτης της ιστοσελίδας μας εφόσον το επιθυμεί μπορεί να εγγραφεί στο newsletter της εταιρείας μας παρέχοντας την ρητή και ελεύθερη συναίνεσή του να επικοινωνήσουμε με εκείνον μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προκειμένου να του στέλνουμε το ενημερωτικό μας δελτίο (newsletter).
Η εταιρεία μας για την υπηρεσία αποστολής ενημερωτικού δελτίου (newsletter) κάνει χρήση της υπηρεσίας Mailchimp.Εάν πατήσετε στο σχετική επιλογή με τίτλο «Εγγραφή στο Newsletter» ανακατευθύνεστε αυτόματα στην υπηρεσία του MailChimp, η οποία παρέχει εγγυήσεις εναρμόνισης με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016. Η εν λόγω εταιρεία που παρέχει την υπηρεσία MailChimp έχει την επωνυμία «The Rocket Science Group, LLC», εδρεύει στις Η.Π.Α., 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA και έχει πιστοποιηθεί βάσει του μηχανισμού Ασπίδα Προστασίας μεταξύ ΗΠΑ – ΕΕ και και SWISS -US Privacy Shield.
(Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στις πολιτικές απορρήτου και επεξεργασίας δεδομένων της εταιρείας MailChimp στον παρακάτω σύνδεσμο: https://mailchimp.com/help/about-the-general-data-protection-regulation/ ή/και https://mailchimp.com/legal/privacy/ ).

4. Δήλωση ακρίβειας και νόμιμης χρήσης προσωπικών στοιχείων:
Με την χρήση του διαδικτυακού τόπου, την υποβολή της παραγγελίας, την αποστολή αιτήματος επικοινωνίας ή με την αποστολή οποιουδήποτε είδους περιεχομένου ή δεδομένων μέσω σχετικών υπηρεσιών ή σχετικής φόρμας που παρέχει σε εσάς η εταιρεία μας, συμφωνείτε και δηλώνετε ρητά και ανεπιφύλακτα ότι τα στοιχεία που έχετε χρησιμοποιήσει είναι αληθή και ακριβή και ότι δεν έχετε χρησιμοποιήσει άνευ εξουσιοδοτήσεως προσωπικά δεδομένα ή οποιοδήποτε στοιχείο τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου.

5. Ευθύνη:
Ο χρήστης του διαδικτυακού τόπου (δηλαδή εσείς) είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το περιεχόμενο και τα προσωπικά ή όποιας άλλης φύσεως στοιχεία, που αποστέλλετε στην εταιρεία μας και αναλαμβάνετε κάθε ευθύνη καθώς και την ευθύνη αποκατάστασης οποιουδήποτε είδους ζημίας ]προκληθεί από μη νόμιμη συμπεριφορά σας.

6. Χρονικό διάστημα τήρησης των δεδομένων
Όπως έχει ήδη αναφερθεί ήδη ανωτέρω, τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της ιστοσελίδας μας δεν διατηρούνται για αόριστο χρονικό διάστημα, εκτός εάν συντρέχει κάποιος νόμιμος λόγος.
Διατηρούνται για αόριστο χρονικό διάστημα, στην περίπτωση που απαιτηθεί από το νόμο λόγω κάποιας σε εξέλιξη δικαστικής διδικασίας ή εισαγγελικής έρευνας.
Δεδομένα τα οποία συλλέγονται μέσω cookies ή άλλων τεχνολογιών tracking διαδικτύου απευθείας από τρίτους παρόχους (π.χ. Google, Facebook, κ.λπ.), διατηρούνται για το χρονικό διάστημα που ορίζει ο τρίτος φορέας σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου και ιδιωτικότητας που εφαρμόζει.
Παραγγελίες/ Αγορές : Δεδομένα που συλλέγονται για τη διεκπεραίωση παραγγελιών (υποβολή, επεξεργασίας, ακύρωση, υπαναχώρηση κ.λπ.) και την αγορά/ πώληση προϊόντων διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται από το εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο, για φορολογικές, τελωνειακές υποχρεώσεις, και σε κάθε περίπτωση μέχρι την παραγραφή νομικών αξιώσεων που απορρέουν από την εκάστοτε συναλλαγή με την εταιρεία μας.

Στην Ενότητα 2 παραπάνω, αναφέρεται το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή, όταν αυτό είναι αδύνατο, τα κριτήρια που καθορίζουν το εν λόγω διάστημα, για κάθε μία εκ των κατηγοριών επεξεργασίας.

7. Αποδέκτες των δεδομένων

Αποδέκτες των δεδομένων σας είναι:
α) το προσωπικό της εταιρείας μας, το οποίο έχει δεσμευτεί για τήρηση απορρήτου και εμπιστευτικότητας και της πολιτικής ασφάλειας και προστασίας δεδομένων της επιχείρησής μας
β) εξωτερικοί συνεργάτες της εταιρείας μας, εφόσον αυτό απαιτείται από το σκοπό της επεξεργασίας, οι οποίοι έχουν δεσμευτεί για τήρηση απορρήτου και εμπιστευτικότητας και της πολιτικής ασφάλειας και προστασίας δεδομένων της επιχείρησής μας
γ) εκτελούντες την επεξεργασία, ήτοι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που επεξεργάζονται τα δεδομένα για λογαριασμό μας στο πλαίσιο των σκοπών επεξεργασίας όπως έχουν τεθεί παραπάνω. Οι εκτελούντες την επεξεργασία έχουν δεσμευτεί εγγράφως με την επιχείρησή μας ώστε να τηρούν το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, να μην ανακοινώνουν τα δεδομένα σε τρίτους και να λαμβάνουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας όπως ορίζει ο κανονισμός προστασίας προσωπικών δεδομένων.
δ) δημόσιες, εισαγγελικές, αστυνομικές αρχές εφόσον υπάρξει σχετικό αίτημα για γνωστοποίηση ή παροχή οποιωνδήποτε στοιχείων ή δεδομένων

8. Διαβίβαση δεδομένων – Εταιρείες ταχυμεταφορών – Logistics
Τα δεδομένα διαβιβάζονται από εμάς στις εταιρείες παροχής υπηρεσιών logistics, παράδοσης προϊόντων – εταιρείες ταχυμεταφοράς για την εκτέλεση και παράδοση της παραγγελίας που έχετε υποβάλλει.
Αναφορικά με τη διεκπεραίωση της παράδοσης, η εκάστοτε εταιρεία ταχυμεταφοράς είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας (data controller) των προσωπικών σας δεδομένων.

9. Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

9.1 Το υποκείμενο των δεδομένων – χρήστης της ιστοσελίδας που υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 έχει τα παρακάτω δικαιώματα:
α) Δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15)
β) Δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16)
γ) Δικαίωμα διαγραφής (άρθρο 17)
δ) δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας (άρθρο 18)
ε) Δικαίωμα ενημέρωσης (άρθρο 19)
στ) Δικαιώματα φορητότητας (άρθρο 20)
ζ) Δικαίωμα ανάκλησης συναίνεσης (άρθρο 7 παρ. 3)
η) Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας (άρθρο 77)

9.2 Δικαίωμα εναντίωσης
Το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να αντιτάσσεται, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, η οποία βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ε) ή στ), περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ βάσει των εν λόγω διατάξεων. Εμείς δεν υποβάλλουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε επεξεργασία, εκτός εάν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

10. Υποβολή αιτήματος/ παραπόνου:
Σε περίπτωση που θέλετε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ή να υποβάλετε κάποιο αίτημα σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων και την παρούσα πολιτική, μπορείτε να στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση info@epilogesforkids.gr .
Προκειμένου να προχωρήσουμε σε ταυτοποίησή σας και να σας παρέχουμε τις πληροφορίες που απαιτούνται, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να σας ζητουμε περαιτέρω πληροφορίες για το σκοπό της επιβεβαίωσης της ταυτότητάς σας.
Εάν αυτό δεν καταστεί εφικτό, θα λάβετε αιτιολογημένη απάντηση για τον λόγο που δεν ανταποκρινόμαστε στο αίτημά σας.

11. Ασφάλεια Δεδομένων
Η εταιρεία μας λαμβάνει μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων που τηρούνται με ηλεκτρονικό τρόπο αλλά και ενδεχομένως σε φυσική μορφή. Εφαρμόζει την τεχνολογία SSL. Οι δε βάσεις δεδομένων που είναι συνδεδεμένες με τον διαδικτυακό της τόπο βρίσκονται εγκατεστημένες σε διακομιστή εταιρείας παροχής σχετικών υπηρεσιών εντός Ε.Ε.. Όλα τα δεδομένα τηρούνται σε κρυπτογραφημένη μορφή.
Η εταιρεία επεξεργάζεται τα όποια προσωπικά δεδομένα των χρηστών της ιστοσελίδας με τρόπο που διασφαλίζεται η συμμόρφωσή της με το ισχύον νομικό πλαίσιο για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Με επιφύλαξη των όσων αναφέρονται ειδικά στην παρούσα πολιτική, η εταιρεία μας δεν διαβιβάζει και δεν πωλεί τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω του διαδικτυακού τόπου με τους ανωτέρω αναφερόμενους τρόπους σε τρίτους φορείς, νομικά ή φυσικά πρόσωπα. Το δε προσωπικό της εταιρείας, εξωτερικοί συνεργάτες αυτής είναι δεσμευμένοι εγγράφως για την τήρηση απορρήτου και της πολιτικής προστασίας δεδομένων της επιχείρησής μας.

12. Πολιτική Cookies

Cookies

Τι είναι τα cookies:
Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα (συγκεκριμένα ο εξυπηρετητής ιστού – web server) αποθηκεύει στον υπολογιστή ενός χρήστη, ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στο χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων πληροφοριών είναι οι προτιμήσεις του χρήστη σε μια ιστοσελίδα, όπως αυτές δηλώνονται από τις επιλογές που κάνει ο χρήστης στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα (π.χ. επιλογή συγκεκριμένων «κουμπιών», αναζητήσεων, διαφημίσεων, κλπ).

12.1 Τα cookies χρησιμοποιούνται για τους παρακάτω σκοπούς:

α) Αναγκαία cookies
• για την παροχή της πρόσβασης και περιήγησης στην ιστοσελίδα μας.
• για την ανάγνωση οπτικού και ακουστικού περιεχομένου (flash cookies), εφόσον ζητηθεί από το χρήστη πρόσβαση σε αντίστοιχο υλικό

Τα παραπάνω cookies είναι απολύτως αναγκαία για την αξιόπιστη και ασφαλή λειτουργία της ιστοσελίδας μας και για να μπορέσετε να περιηγηθείτε σε αυτήν εφόσον το επιθυμείτε.
Επειδή είναι αναγκαία για την λειτουργία της ιστοσελίδας μας, δεν μπορείτε να τα απορρίψετε.

β) Cookies επιδόσεων μέσω του Google Analytics
• που αφορά στην συλλογή μη προσωπικών δεδομένων από την ιστοσελίδα μας για την εξαγωγή συμπερασμάτων από την χρήση του διαδικτυακού τόπου με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας

γ) Cookies Στόχευσης/ Μάρκετινγκ/ Προτιμήσεων μέσω του Google Analytics
• που επιτρέπουν στη ιστοσελίδα μας να θυμάται τις επιλογές που κάνετε (όπως για παράδειγμα, το όνομα χρήστη, την γλώσσα που χρησιμοποιείτε, την τοποθεσία σας) προκειμένου να παρέχει εξατομικευμένες λειτουργίες και στοχευμένες διαφημίσεις.
• που μας παρέχουν τη δυνατότητα να εξάγουμε συμπεράσματα και να αξιολογήσουμε την δραστηριότητά σας για λόγους καλύτερης και εξατομικευμένης παροχής υπηρεσιών
• Cookies τρίτων μερών (third party cookies) που περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω.

Μπορείτε τροποποιώντας ανάλογα τις ρυθμίσεις cookies στη διαδικτυακή σελίδα της εταιρείας μας να μην δεχτείτε να συμμετάσχετε ή να αποσύρετε οποτεδήποτε τη συναίνεσή σας να συμμετάσχετε στη διαδικασία παρακολούθησης και στοχευμένης διαφήμισης που πραγματοποιείται μέσω των cookies επιδόσεων και στόχευσης.
Μέσω αντιστοίχων ρυθμίσεων στους φυλλομετρητές που χρησιμοποιείτε, μπορείτε να διαγράψετε τα cookies που έχουν εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας ή να επιλέξετε τα cookies να μην είναι εφικτό να εγκατασταθούν στη συσκευή σας.

12.2 Tracking tools:
Χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα μας cookies τρίτων μερών, τα οποία αναλύονται αμέσως παρακάτω.
Νομική βάση επεξεργασίας είναι η συναίνεση του χρήστη η οποία μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε χωρίς αναδρομικά αποτελέσματα.

i) Cookies Ανάλυσης/ Στατιστικών:

Google Analytics:
Για λόγους παρακολούθησης και αξιοποίησης της επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας μας, για σκοπούς βελτιστοποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών, χρησιμοποιούμε το Google Analytics.
Το Google Analytics είναι μία υπηρεσία που παρέχεται από την Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, U.S.)
Το Google Analytics είναι ένα εργαλείο της Google που βοηθά τους κατόχους ιστοσελίδων και εφαρμογών να κατανοήσουν πώς χρησιμοποιούν οι επισκέπτες τους τις ιδιότητές τους. Μπορεί να χρησιμοποιεί cookie για να συλλέγει πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη χρήση μιας ιστοσελίδας, χωρίς προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες για κάθε επισκέπτη. Το κύριο cookie που χρησιμοποιείται από το Google Analytics είναι το cookie “__ga” και “__gid”. Οι πληροφορίες που εξάγονται και συλλέγονται από το cookie διαβιβάζονται σε διακομιστή της Google που είναι στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί.
Μέσω του Google Analytics καθίσταται δυνατή η παρακολούθηση και καταγραφή δεδομένων που σχετίζονται με τη χρήση της ιστοσελίδας μας από εσάς, όπως ενδεικτικά της διεύθυνσης IP σας, της ημερομηνίας και ώρας πρόσβασης στην ιστοσελίδα μας και στις επιμέρους σελίδες/ ενότητες αυτής, ποιες σελίδες έχετε παρακολουθήσει εντός της ιστοσελίδας μας, τον τρόπο που οδηγηθήκατε στην ιστοσελίδα μας.
Μπορείτε να πληροφορηθείτε για τον τρόπο που η Google συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα μέσω του Google Analytics στον παρακάτω διαδικτυακό σύνδεσμο: https://policies.google.com/technologies/partner-sites (αγγλική έκδοση) και https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=el (ελληνική έκδοση).

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την συλλογή δεδομένων μέσω των cookies από την Google Analytics ακολουθώντας τις οδηγίες που βρίσκονται στον παρακάτω σύνδεσμο https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Τα cookies του google analytics έχουν διάρκεια 2 ετών.

ii) Cookies Διαφήμισης:
Μέσω συγκεκριμένων cookies μπορούμε να παρακολουθούμε τη δραστηριότητα και συμπεριφορά του χρήστη της ιστοσελίδας μας και να του παρέχουμε εξατομικευμένες και προσαρμοσμένες στις προτιμήσεις του διαφημίσεις (στοχευμένη διαφήμιση).
Τα cookie κάνουν τις διαφημίσεις πιο αποτελεσματικές. Χωρίς τα cookie, είναι πιο δύσκολο για έναν διαφημιστή να απευθυνθεί στο κοινό του ή να διαπιστώσει πόσες διαφημίσεις εμφανίστηκαν και πόσα κλικ δέχτηκαν.

Google Adwords
Η εταιρεία μας χρησιμοποιεί το Google Adwords, μία υπηρεσία που παρέχεται από την Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, U.S.).

Adwords (Ads) Remarketing
Ειδικότερα, μέσω του Google Adwords Remarketing τοποθετείται cookie στον υπολογιστή του χρήστη που διευκολύνει την στοχευμένη διαφήμιση.
Εάν κατά την πρόσβαση στη διαδικτυακή μας σελίδα, είστε συνδεδεμένος με λογαριασμό που διατηρείτε στην Google, τότε η Google ενδέχεται να προχωρήσει περαιτέρω σε επεξεργασία των δεδομένων σας.
Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις cookies για διαφημιστικούς σκοπούς, είτε αλλάζοντας τις ρυθμίσεις cookies στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας μας, είτε ακολουθώντας τις οδηγίες που είναι διαθέσιμες στον παρακάτω διαδικτυακό σύνδεσμο: https://policies.google.com/technologies/ads.

Τα cookies του google analytics έχουν διάρκεια 30 ημερών.

iii) Google maps
Στη διαδικτυακή μας σελίδα, κάνουμε χρήση χαρτών της Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.
Ο χάρτης του Google maps αποτελεί περιεχόμενο τρίτου διαδικτυακού τόπου, που έχει ενσωματωθεί στο δικό μας ιστότοπο. Σε περίπτωση που εισέλθετε σε μία σελίδα όπου υπάρχει χάρτης google maps ή/και πλοηγηθείτε πάνω στον χάρτη, τα δεδομένα ενδέχεται να διαβιβάζονται στην Google.
Ωστόσο, η χρήση του χάρτη Google Maps είναι απαραίτητη για λόγους παροχής οδηγιών και κατευθύνσεων προκειμένου να εντοπίσετε τη γεωγραφική τοποθεσία της εταιρείας μας. Δηλώνουμε ότι δεν φέρουμε οποιαδήποτε ευθύνη, ούτε παρέχουμε κάποια εγγύηση για την ακρίβεια του εν λόγω περιεχομένου Google maps.
Αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων που συλλέγονται από το Google Maps για τον χρήστη, ισχύει η πολιτική προστασίας δεδομένων της Google: https://policies.google.com/privacy?hl=el.

13 Τροποποίηση πολιτικής απορρήτου και προστασίας δεδομένων
Η Εταιρεία μας έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει την πολιτική απορρήτου και προστασίας δεδομένων για τη χρήση του διαδικτυακού τόπου της. Σε περίπτωση τροποποίησης της παρούσας πολιτικής, ο χρήστης θα ενημερώνεται με μορφή αναδυόμενου παραθύρου κατά τη επίσκεψή του στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

14 Εφαρμοστέο Δίκαιο – Αρμόδια δικαστήρια
Η παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς συμφωνείται ότι είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.